İzmir Volkswagen Sevenler Derneği Başkanlığından

Derneğimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 13/05/2017 tarihinde saat 14:00’da dernek merkezinde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 27/05/2017 tarihinde aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılacaktır.

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

Dernek Başkanı

GÜNDEM:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması
  3. Divan teşkili
  4. Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporlarının okunması
  5. Görüşme
  6. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
  7. Dilekler ve kapanış.